Page 5 - index
P. 5
Sevgili ‘MS’lilerin Öyküleri’ Okuyucuları;

Multipl skleroz veya kısa adıyla
MS diye adlandırdığımız hastalık, top-
lumlarda genel olarak az bilinen ve hak-
kında bir şeyler söylenmesi güç olan bir
hastalıktır. Ondokuz Mayıs Üniversitesi
ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp
Fakülteleri Nöroloji Anabilim Dalları MS
birimleri olarak, bölgemizde yaşayan ve
bölgemiz dışından kliniklerimize başvu-
ran hastalara, hastalıklarına yönelik tanı ve tedavilerinin izlendiği
poliklinik hizmetini uzun yılardır vermekteyiz. Ayrıca hasta ve hasta
yakınlarına yönelik düzenlenen hasta okulları, eğitim seminerleri,
televizyon programları hemen her yıl belirli periyodlarla düzen-
lenmektedir. Tüm MS’li ve MS’li yakınlarına yönelik yapılan etkinlik-
ler bu hastalığın daha iyi öğrenilmesi ve hastalıkla yaşamanın daha
kolay olması açısından oldukça önemlidir. Karadeniz bölgesinde
yaşayan ve bizlerden sağlık hizmetini alan MS’lilerin bu programla-
ra katılımının her geçen yıl daha fazla olması ve ilginin artması biz-
lerde daha farklı neler yapabiliriz düşüncesinin yerleşmesine neden
olmuştur. Benim MS’im başlığıyla yaptığımız MS öykü yarışması ve
oradaki öykülerden oluşan bu kitabın da MS’in daha iyi anlaşılabil-
mesi açısından oldukça faydalı olacağını düşündüğümüz etkinlik-
lerden biridir.
MS’lilerin öykülerinin yer aldığı bu kitabın, hastalıkla olan
birlikteliğinizde siz MS’li ve MS’li yakınlarına destek olacağı arzusu
içindeyiz. Kitapta her MS’li ve MS’li yakınının kendinden bir şeyler
bulacağını düşünüyoruz. Tüm MS’lilere ve MS’li yakınlarına sevdik-
leriyle birlikte mutlu bir yaşam dileriz.
Doç. Dr. Murat TERZİ

19 Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroloji
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10