Page 4 - index
P. 4ÖNSÖZLER


Multipl Skleroz (MS) sıklıkla
genç yaştakileri etkilemektedir. Ba-
zen öğrenciyken, bazen nişanlılık dö-
neminde, bazen de çocuk sahibi ol-
mayı planlarken tanışılır MS ile. Has-
talarımıza hep “hiç kimsenin MS’i bir
başkasına benzemez, kendinizi başka
MS’liler ile kıyaslamayınız” deriz. An-
cak vurgulamadığımız bir konu her-
kesin kendine özgü bir MS hikayesi-
nin olmasıdır.

Ülkemizde ilk kez MS alanında bir öykü yarışması düzenledik.
Hastalarımızın MS öykülerini, MS ile tanışmalarını, tanışma süre-
cindeki hislerini ve MS ile yaşamlarını kendi bakış açıları ile öğ-
rendik. Örneğin biz sizin MR filminizi değerlendirdiğimiz esnada
sizlerin neler hissettiğinizi bu öyküler ile anlayabildik.

“Benim MS’im” öykü yarışmasına ülkemizin dört bir yanından
gönderilen öyküler gerçekten çok güzel ve anlamlıydı. Hepsi ödü-
le layıktı aslında…

Bu öyküleri sizlerle de buluşturmak istedik. Aleyna ÇAĞLAR öy-
külerin derlenmesinde titizlikle çalıştı.

Sizlerin öykülerinden oluşan “Benim MS’im” öykü kitabı sadece
MS hastalarının veya MS hasta yakınlarının değil, okuyan herke-
sin ilgisini çekecektir.

Yararlı olması dileklerimle…
Prof. Dr. Cavit BOZ

KTÜ Tıp Fakültesi Nöroloji

   1   2   3   4   5   6   7   8   9